Portfolio

Dirk Castelein streeft naar een zo eenvoudig mogelijk bestaansrecht van zijn werken,

zonder zich te laten meeslepen in de hunker naar semantiek.

Het is een tocht doorheen wildernis, maar een wildernis die een uiterste bedachtzaamheid en controle in zich heeft.

Wat is het bereik van schilderkunst? En waarin vertaalt zich zijn begrenzingen?

D.Castelein speelt met de zwaartepunten binnen de daadkracht van de schilderkunst.

Zowel de fysieke uitvoering als de intellectuele odyssee zijn voor hem te vinden in een woestenij

waar geen mens ooit geweest is.

Alleen zo kan het werk zich een zuiver begin aanduiden.

 

Willem Vandendriessche. 

 

Dirk Castelein  aims for a right to exist of his works as simple as possible, not to get carried away in the crave semantics.

It is a tour through wilderness, but a wilderness that an extreme thoughtfulness and control in it.

What is the range of painting? And in which translates its boundaries?

D. Castelein plays with the critical areas within the Act of painting.

Both the physical implementation as the intellectual Odyssey to find him in a wasteland where no man has ever been.

Only in this way can the work a pure beginning.

 

Willem Vandendriessche.